Друзі | Friends

Ллойд та Шарлотта | Lloyd and Charlotte

Ллойд та Шарлота Майєрс

Ллойд і його дружина Шарлотта довірилися Ісусу Христу стосовно спасіння коли були дітьми. Після того як Ллойд закінчив Університет штату Вашингтон за фахом “Електротехніка” вони стали активними у служінні Господу. Все життя вони були благословенні прекрасними пресвітерами, які навчали їх Слово Боже вірш за віршем.

В останні роки Бог благословив Ллойда служіннями в Америці, Україні та Нігерії. Він та його дружина викладають біблійні класи кожного тижня в їхній церкві вдома. За останні 8 років Бог дав їм привілей викладання в біблійному коледжі в Києві. Оскільки це дворічна біблійна школа, то Ллойд викладає там “Огляд пророків Старого Завіту” одного року, а іншого – “Огляд Євангелій та Дій”, “Огляд Послань”. Одна з найбільших радощів для Ллойда бачити студентів в служінні Господу після випуску з біблійної школи.

Бог також дозволив Ллойду зробити чотири поїздки до Нігерії, щоб викладати богослів’я групі пресвітерів. Ці люди ніколи не мали можливості отримати офіційне викладання Біблії. Після отримання впевнених знань Біблії вони вміють ефективно викладати іншим у своїх церквах. Останньої подорожі 18 пресвітерів склали екзамени та отримали кваліфікацію для їхнього служіння.

Ллойд і Шарлота одружені 46 років. У них четверо дітей і 10 онуків.

Як у Вас є можливість, будь ласка, моліться за спасіння, духовний ріст людей, яким ми служимо, зростання і ефективність служінь, тих, що вдома та за кордоном.

Lloyd and Charlotte Meyers

In recent years God has blessed me with ministries in America, Ukraine and Nigeria.  My wife Charlotte and I teach Bible classes each week in our church and our home.  For the last 8 years God has given us the privilege of teaching at a Bible College in Kiev, Ukraine.  It is a two year school so I teach Survey of the Old Testament prophetical books one year and survey of the Gospels, Acts and the Epistles the next year.  One of the greatest joys for me is seeing the students ministering for the Lord after they graduate from school.

God has also allowed me to make four trips to Nigeria to teach theology to a group of pastors. These men have never had the opportunity to obtain formal Bible training.  As they gain confidence in the scriptures they are able to teach more effectively in their churches.  On the last trip, 18 pastors were examined and then ordained into the ministry.

My wife and I trusted Jesus Christ for eternal life when we were children.  After I graduated from Washington State University with a degree in Electrical Engineering we became active in serving the Lord.  All our lives we have been blessed with wonderful pastors who have taught us verse by verse through the Word of God.

Charlotte and I have been married 46 years.  We have four children and 10 grandchildren.

As you have opportunity please pray salvation, spiritual growth and effective ministries to those we minister to at home and in other countries.

Рей Мондрагон | Ray Mondragon

Рей Мондрагон

Рей Мондрагон служить тілу Христа з трьох позицій. Він не тільки має докторську ступінь у галузі богослів’я, але він також вивчав науки як інженер, маючи відповідну освіту, і крім того, Рей постійно займається легкою атлетикою.

Рей Мондрагон став християнином, здобуваючи освіту інженера в коледжі. Як спортсмен в коледжі він побудував стосунки з іншими спортсменами коледжу, які були міцними християнами і членами братства християн-спортсменів.

Доктор Мондрагон зараз є викладачем Чефферської Богословської Семінарії (Chafer Theological Seminary) що в Альбукерке в США (New Mexico, USA). Він завжди інтенсивно служив в помісних церквах як головний вчитель Біблії або іншим служителем церкви. Він також служить в Київському біблійному коледжі “Слово Боже”, що в Україні, з 2003 року. Перед тим він мав служіння в Мехіко та сусідніх районах як вчитель Біблії з 1986 по 2004 рік.

Оскільки доктор Мондрагон є інженером, він викладає курс апологетики в різних точках світу.

Окрім того, доктор Мондрагон викладав Біблію для тренерів спортивних шкіл в Нью-Мексико.

Улюблені теми для навчання містера Мондрагона такі: Буття та Одкровення, експозиційні проповіді на більшість книг Біблії, наука та Писання, Природа та атрибути Бога, Герменевтика та Екзегетика, Систематичне богослів’я, Апологетика.

Будь ласка, моліться за служіння Рея та його подорожі, а також за курс “Науковий креаціонізм”, який він викладатиме в травні 2011 року в Арізоні, в США, та інші вивчення, які заплановані на літо в Сьєрра-Леоне.

Ray Mondragon

Ray Mondragon ministers to the body of Christ from three diverse backgrounds. He not only has a doctorate in theology but has training in the sciences with a civil engineering degree and thirdly, has always been involved in athletics. As his background is varied, so also has been his ministry.

Ray Mondragon became a Christian in college while studying for his engineering degree. As an athlete in college, he came in contact with some athletes who were strong Christians and members of the Fellowship of Christian Athletes. He has been involved in ministry ever since.

With his theology background Dr. Mondragon presently is a professor for Chafer Theological Seminary in Albuquerque, New Mexico, USA. He has always ministered intensively in the local church as either the main Bible teacher or in other teaching ministries. He also has served as a visiting professor for the Word of God Seminary in Kiev, Ukraine since 2003. Before that he taught 2 weeks per year seminars in Mexico City and surrounding areas for Bible Institutes and churches from 1986 to 2004.

From Dr Mondragon’s engineering background, he has done several apologetics seminars around the world. His particular interest is in creation science.

From Dr Mondragon’s athletic background, he presently teaches a coaches Bible study for all the coaches at the University of New Mexico. By being involved with the coaches, he has also ministered to many college and professional athletes.

Dr Mondragon’s favorite areas of teaching include the following: the books of Genesis and Revelation, the exposition of most other books of the Bible, Science and the Scriptures, The Nature and Attributes of God, Hermeneutics and Exegesis, Systematic Theology, and Apologetics.

Prayer requests

1. My teaching in the seminary in Lugansk the next 2 weeks
2. My travels
3. Seminars I will be doing on creation science in Arizona,USA in May
4. A teaching ministry that I will be doing in Sierra Leon, Africa in May & June of this year

Доктор Тод Кеннеді | Dr. Tod Kennedy

Доктор Тод Кеннеді

Доктор Кеннеді має дві професії. Він є практикуючим ветеринарним лікарем і власником Норт-Спокан Мобільної ветеринарної клініки, і пастор і вчитель біблійної церкви Спокан з 1974 року. Після отримання ступеня бакалавра в 1964 році в Університеті штату Вашингтон він отримав докторський ступінь ветеринарної медицини з Університету штату Вашингтон у 1968 році і магістра теології в Даллаській духовній семінарії в 1974 році. Доктор Кеннеді одружений на Лінді з 1969 року. Вона піклується про будинок і в той же час служить у резиденції Альцгеймера з іншими сестрами церкви і робить те, що необхідно в церковному служінні. Тод і Лінда мають трьох дорослих дітей, і всі троє християни та ходять в спілкуванні з Богом і служать Богу. Кеті заміжня, вона домогосподиня і мати, і також викладає у приватних християнських школах. Люк вчитель початкової школи і недільної школи. Тит дослідник-археолог, пише статті і викладає біблійну археологію. Він провів два роки викладаючи у Київському біблійному коледжі “Слово Боже” і в даний час працює над кандидатською дисертацією.

Доктор Кеннеді бував в Нігерії, де він і інші християни організували навчання Біблії для місцевих служителів церкви. Він кілька років викладає в Київському біблійному коледжі “Слово Боже”. Він викладав кілька предметів, але особливо любить викладати християнське життя і вчення про Святого Духа.

Доктор Кеннеді займається бігом на довгі дистанції. Він також завзятий читач і любитель легкої атлетики. Ось деякі з його улюблених письменників: П. Г. Вудхауза, Джеймс Ерріо, Агата Крісті, Дороті Сейерс, і К. С. Льюіса. Він також любить історію та біографію. Він є членом ради Чейферської духовної семінарії (Chafer Theological Seminary). Один з його улюблених служінь у біблійній церкві Спокан – навчання для людей, що живуть в Пенсійний резиденції.

Dr. Tod Kennedy

Dr Kennedy has two professions. He is a practicing veterinarian and owner of North Spokane Mobile Veterinary Clinic, and the Pastor and Teacher of Spokane Bible Church since 1974. After earning his bachelor degree in 1964 from Washington State University he earned his Doctor of Veterinary Medicine degree from Washington State University in 1968 and his Masters of Theology from Dallas Theological Seminary in 1974. Dr Kennedy has been married to Linda since 1969. She takes care of the home while also ministering at an Alzheimer’s residence with other church ladies and doing whatever ministries are needed at the church. Tod and Linda have three adult children and all are walking in fellowship with God and serving God in their respective lives. Katie is married, a home maker and mother, and has taught in private Christian schools. Luke teachers elementary school and Sunday School. Titus researches, writes, and teaches biblical archaeology. He spent two years teaching at Word of God Bible College in Kiev and is currently pursuing a PhD degree.

Dr Kennedy has traveled to Nigeria where he and others organized a Bible training program for pastors. He has been teaching the students at the Word of God Bible College in Kiev since 2004. He has taught most of the subjects at the college, but especially enjoys teaching the Christian life and the Holy Spirit.

Dr Kennedy is a long distance runner and has in the past completed many marathons. He also is an avid reader and athletics enthusiast. Some of his favorite novelists include PG Wodehouse, James Herriot, Agatha Christy, Dorothy Sayers, and CS Lewis. He also enjoys history and biography. He is a member of the board of Chafer Theological Seminary. One of his favorite ministries in Spokane is Bible teaching to people living in Retirement Residences.

Натан, Кателіна та Меліса Дей

Натан та Кателіна Дей

Натан і Кателіна служать як місіонери в Україні. Натан почав служіння в Україні в 2004 році. Він зустрів з Кателіну в 2008 році, вони одружилися через рік, і незабаром після цього обоє повернулися в Україну як подружня пара. Сім’я Дей є членами команди ETO, і вони працюють з іншими членами ETO для поширення Євангелії в Україні.

Одне з головних завдань Натана є управління українською філією служіння “Спочатку Біблія” – курс заочного вивчення Біблії. Зараз курс охоплює понад 500 осіб по всій Україні. Натан грає важливу роль в перекладі матеріалів на українську мову, оскільки спілкується нею вільно. Натан стежить за статистикою роботи з респондентами, що допомагає команді ETO удосконалювати свої методи, щоб стати більш ефективним, і він також піклується про фінанси ETO в якості скарбника. Натан також активно бере участь у літніх проектах ETO, в євангелізації карпатських сіл.

Основна мета Кателіни в тому, щоб виконати своє покликання як дружини і матері. Тому Кателіна дбає про Натана, їхню дочку Мелісу, а також вивчає українську мову.

Натан та Кателіна є місіонерами церкви Спрінг Веллі (Франктаун, Колорадо, США)

Nathan and Katelin are serving as missionaries to Ukraine. Nathan began ministering in Ukraine in 2004. He met Katelin in 2008, they were married one year later, and shortly thereafter returned to Ukraine as a couple. The Days are members of Euro Team Outreach (ETO), and they work with ETO’s other team members to publish the Gospel in Ukraine.

One of Nathan’s primary responsibilities is the management of the Ukrainian branch of Bible First!, ETO’s Bible correspondence course. Bible First! reaches over 500 people throughout Ukraine with its unique plan of chronological Bible study. Being a fluent speaker of Ukrainian, Nathan plays an important role in the translation of materials into Ukrainian. As the numbers man, he keeps track of statistics that help ETO refine its methods to become more effective, and he also takes care of ETO’s finances as its Treasurer. Nathan is also heavily involved in ETO’s summer project, Carpathian Mountain Outreach.

Katelin’s main goal is to fulfill her calling as a wife and mother. When she is not taking care of Nathan, Melissa, or their home, Katelin spends as much time as possible studying Ukrainian.

Sending Church: Spring Valley Chapel, 9125 Greenland Rd, Franktown, CO.

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s